Yazılar Etiketlendi ‘ ‘Memurluğa alınma’

 

Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları

 •  Haziran 25

Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış olup da iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle...

Devamını Oku

Emeklilerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları

 •  Haziran 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (emeklilikle...

Devamını Oku


Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Devlet Memurluğuna Alınmaları

 •  Haziran 25

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan 11/12/2012 tarihli ve 28494 sayılı Resmî Gazete’ de...

Devamını Oku

Korunmaya Muhtaç Çocukların Devlet Memurluğuna Alınmaları

 •  Haziran 25

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde; “Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk...

Devamını Oku


Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları

 •  Haziran 25

Engellilerin Devlet memurluğuna alınmasına ilişkin sınavlar her kurum tarafından ayrı yapılmakta iken, 657 sayılı Kanunda yapılan...

Devamını Oku

İlk Defa Devlet Memurluğuna Alınma

 •  Haziran 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde; "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak...

Devamını Oku