Yazılar Etiketlendi ‘ ‘Harcırah’

 

Yedek Subayların Terhis Olunca Tazminat Durumu

 •  Haziran 3

375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler Ve Savcılar...

Devamını Oku

Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Encümeninin Seçilmiş Üyelerinin Harcırah Durumu

 •  Haziran 3

5393 sayılı Belediye Kanununun; -32 nci maddesinde; “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün...

Devamını Oku


İl Genel Meclis Üyeleri ve İl Encümeninin Seçilmiş Üyelerinin Harcırah Durumu

 •  Haziran 3

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun; - 24 üncü maddesinde; “Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel...

Devamını Oku

Memur veya Hizmetli Olmayanların Harcırahı

 •  Haziran 3

6245 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde memur veya hizmetli olmayanların harcırah durumunu düzenlemiştir. Anılan maddeye göre; - Memur veya...

Devamını Oku


Harcırah Kanunun Uygulanması Açısından Memur ve Hizmetli Neyi İfade Eder?

 •  Haziran 3

Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç) ifade eder (6245...

Devamını Oku

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak Çalışan Memura Ödenecek Harcırah Nasıl Tespit Edilir?

 •  Haziran 3

399 sayılı Kararnamenin 31 inci maddesinde sözleşmeli personele ödenecek harcırahı teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları...

Devamını Oku