Güncel Yazılar

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Çalışan Sözleşmeli Personele Ödenek Harcırah Nasıl Tespit Edilir?

 •  Haziran 3

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışan sözleşmeli personele ödenecek harcırah bu kararnamenin 31 inci maddesinde...

Devamını Oku

Ödenecek Harcırah Açısından Harcırah Kanununun Uygulanmayacak Kurumlar/Kuruluşlar Nelerdir?

 •  Haziran 3

- Özelleştirilen/kapatılan bankalar. - Basın İlan Kurumu (4389 sayılı Kanun Madde:6) - TCDD ve THY (6245 sayılı Kanun madde:53) - 399...

Devamını Oku


Ödenecek Harcırah Açısından Harcırah Kanununun Uygulanacağı Kurumlar/Kuruluşlar Nelerdir?

 •  Haziran 3

Bu sorunun cevabı 6245 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Söz konusu maddede; “a) Umumi Muvazeneye dahil...

Devamını Oku

Harcırah Nedir?

 •  Haziran 3

Geçici veya sürekli görev nedeniyle memurlara verilecek harcırah/yolluk açısından 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri esas alınır. Bu...

Devamını Oku


Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödeneği Verilir Mi?

 •  Haziran 2

Aile yardımı ödeneği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Kural olarak aile yardımı ödeneği de bu kanuna tabi olan...

Devamını Oku

Geriye Dönük Aile Yardımı Ödeneği Verilebilir Mi?

 •  Haziran 2

Söz konusu ödenek, aylıklarla birlikte ödenir. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da...

Devamını Oku