Görevden Uzaklaştırmada Aylığın Ödenme Zamanı

22 Temmuz 2016 12:11  •  Kategori Soru Cevap yazar

SORU: Görevden uzaklaştırılan bir memur için yapılacak olan üçte iki oranındaki hesaplama da ödenen mi yoksa ödenecek olan mı aylık esas alınacak? Yani görevden uzaklaştırmada aylığın ödenme zamanı nedir?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevden uzaklaştırma; Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir ve söz konusu tedbir, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

İhtiyari bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılan memurlara, görevden uzaklaştırılma süresi içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bir başka ifadeyle, görevden uzaklaştırma kararından sonraki aylıklarının üçte ikisi ödenir.

Örnek: 22/07/2016 tarihinde görevinden uzaklaştırma kararı verilen bir memur için 15/08/2016 tarihinde ödenecek olan aylığının üçte ikisi hesaplanacak ve hesaplanan tutar üzerinden ödeme yapılacak.

Not: Uygulama birliği açısından konu hakkında ilgili kurumlardan (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden/Devlet Personel Başkanlığından) görüş alınması daha uygun olacaktır.