Yedek Subayların Terhis Olunca Tazminat Durumu

03 Haziran 2013 20:58  •  Kategori Soru Cevap yazar

375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları Ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı Ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/D maddesinde;

“(A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir.” denilmektedir.

Öte yandan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın (Karar Tarihi : 29/5/2012 Karar No : 2012/1) 9′uncu maddesinde; “1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin ( D ) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır.” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemeye göre memur olsun ya da olmasın askerliğini yedek subay olarak yapıp terhis olan herkese 13.558 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenecektir. Buna göre 2013 yılının ilk altı ayında ödenecek tazminat tutarının hesaplanması:

Gösterge rakamı (13.558)*Aylık katsayı (0,073837): 1001,08 TL

Not: Yasin Beyin görüşü doğrultusunda gerekli düzeltme yapılmıştır. Teşekkür ederim.

Tags:

1 Yorum

  1. Yasin ORUC / 26 Haziran 2013 at 18:30 /

    Kolay gelsin.
    KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI’nın (KARAR TARİHİ : 29/5/2012 KARAR NO : 2012/1) 9’uncu maddesi gereği 12.105 katsayısı 01.07.2012 tarihinden itibaren 13.558 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda ödenecek tazminat tutarı
    13.558*0,073837=1.001,08 TL olmalı.

Yorumlar kapalı.