Arşiv: Aralık, 2014

 

Vekaletle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

 •  Aralık 11

İTİRAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan '' birinci fıkrada...

Devamını Oku

Memuriyet Mahalli İle İlgili Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39)

 •  Aralık 8

Bilindiği üzere 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde...

Devamını Oku