Arşiv: Haziran, 2013

 

Haklarında Bazı Suçlardan Ceza Soruşturması Yapılan Ve/Veya Bu Suçlardan Mahkum Olan Devlet Memurları Hakkında Disiplin Hükümlerinin Uygulanması

 •  Haziran 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde; “Türk Ceza...

Devamını Oku

Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları

 •  Haziran 25

Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış olup da iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle...

Devamını Oku


Emeklilerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları

 •  Haziran 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (emeklilikle...

Devamını Oku

Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Devlet Memurluğuna Alınmaları

 •  Haziran 25

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan 11/12/2012 tarihli ve 28494 sayılı Resmî Gazete’ de...

Devamını Oku


Korunmaya Muhtaç Çocukların Devlet Memurluğuna Alınmaları

 •  Haziran 25

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde; “Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk...

Devamını Oku

Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları

 •  Haziran 25

Engellilerin Devlet memurluğuna alınmasına ilişkin sınavlar her kurum tarafından ayrı yapılmakta iken, 657 sayılı Kanunda yapılan...

Devamını Oku