Danıştay Kararları

 

Sözleşmeli Öğretmenlere Harcırah Ödenmesi İle İlgili Danıştay Kararları

 •  Ağustos 13

Dava; Van İli, Başkale İlçesi, Oğulveren İlköğretim Okulu'nda 657 sayılı Yasa'nın 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli statüde Sınıf...

Devamını Oku

Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Verilmesi İle İlgili Danıştay Kararı

 •  Haziran 20

İsteğin Özeti : Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliği'nin 7.2.2012 günlü, E:2012/206, K:2012/117 sayılı kararının; Danıştay...

Devamını Oku


Kamu Zararı İle İlgili Danıştay Kararları

 •  Haziran 4

İsteğin Özeti : Ankara 15. İdare Mahkemesi Hakimi tarafından verilen 23.6.2009 günlü, E:2009/685, K:2009/830 sayılı kararın, davanın...

Devamını Oku