Tebliğler

 

Memuriyet Mahalli İle İlgili Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39)

 •  Aralık 8

Bilindiği üzere 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde...

Devamını Oku